మీ పంటకు వచ్చినది ఏ వ్యాధి అని తెలిసినప్పుడు పెట్టుబడి తగ్గిపోతుంది.

వ్యవసాయంలో లాభాలు రావాలంటే?

వేసే పంట యొక్క మార్కెట్ వివరాలు తెలుసుకోవాలి, నాణ్యమైన విత్తనాలు వెయ్యాలి.

ఆర్గానిక్ వ్యవసాయం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు:

పురాతన భారతీయ వ్యవసాయ విధానం ఆర్గానిక్ వ్యవసాయమే. ఈ మధ్య నిర్వహించిన కొన్ని సైంటిఫిక్ పరిశోధల ప్రకారం...

 

పచ్చని వ్యవసాయనికి పన్నెండు సూచనలు
Language »
error: Content is protected !!
X