వ్యవసాయంలో లాభాలు రావాలంటే

1) భూమి ని తక్కువ గా దున్నలి (ఎక్కువ సార్లు దున్నటం వల్ల ప్రయోజనాలు ఉన్నట్టు ఎక్కడ నిరూపించబడలేదు) 2) వేసే పంట యొక్క మార్కెట్ వివరాలు తెలుసుకోవాలి 3) నాణ్యమైన విత్తనాలు వెయ్యాలి. 4) ఎక్కువగా కూలీలా మీద ఆదారపడకూడాదు ( సమిష్టి వ్యవసాయము చెయ్యడం వల్ల కూలీల సమస్య ను తగ్గించుకోవచ్చు.) 5) పంట క్యాలెండర్ ను ఉపయోగించలి. 6) కలుపు నివారణకు అంతరపంటలు వెయ్యాలి పెద్ద ఆకులు కలిగినవి. 7) మిత్ర పురుగులు

countinue reading
Robot Wars – Post with Gallery

Robot Wars – Post with Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tincidunt, erat in malesuada aliquam, est erat faucibus purus, eget viverra nulla sem vitae neque. Quisque id sodales libero. In nec enim nisi, in ultricies quam. Sed lacinia feugiat velit, cursus molestie lectus.

countinue reading
, , , , , , , ,
Robot Wars – Now Closed – Post with Video

Robot Wars – Now Closed – Post with Video

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tincidunt, erat in malesuada aliquam, est erat faucibus purus, eget viverra nulla sem vitae neque. Quisque id sodales libero. In nec enim nisi, in ultricies quam. Sed lacinia feugiat velit, cursus molestie lectus.

countinue reading
, , , , , , , ,
Robot Wars – Now Closed

Robot Wars – Now Closed

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

countinue reading
, , , , , , ,
SpaceX Falcon explodes after Landing

SpaceX Falcon explodes after Landing

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

countinue reading
, , , , , , ,
The first flowers in space

The first flowers in space

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

countinue reading
, , , , , , ,
HoloLens technical details emerge

HoloLens technical details emerge

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into

countinue reading
, , , , , , ,